BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
SZKOLENIE

 

ODCINEK 10 PROGRAMU "naszaarmia.pl"

 

SZKOLENIE W ZESPOLE ROZMINOWANIA

 

 


 

Szkolenie grup prowadzone jest w oparciu o obiekty umożliwiające realizację zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Pojemność sal wykładowych i placów ćwiczeń umożliwia jednoczesne prowadzenie zajęć dla grup nie przekraczających 32 osób.

Część teoretyczna zajęć realizowana jest w oparciu o:

 • laboratorium C-IED;
 • laboratorium rozpoznawania miejsc produkcji materiałów wybuchowych sposobem domowym (Home Made Explosive – HME);
 • laboratorium rozpoznawania miejsc produkcji komponentów IED;
 • salę produkcji komponentów IED;
 • sale wykładowe.

 

 

 Widok ogólny laboratorium C-IED.

 

Część praktyczna zajęć realizowana jest na bazie:

 • placu szkolenia C-IED;
 • placu wysadzań przy Przykoszarowym Ośrodku Szkolenia;
 • placu ćwiczeń praktycznych umiejętności posługiwania się urządzeniami zrobotyzowanymi typu Talon IV (tzw. Robodrom);
 • placu wysadzań Raków.

 

  Przepust i improwizowane wyrzutnie rakietowe.

 

Dodatkowo realizowane są zajęcia w zakresie prowadzenia rozpoznania, procedur użycia siły (ROE), procedur prowadzenia marszu, a także ćwiczeń sytuacyjnych realizowane są na całym Przykoszarowym Ośrodku Szkolenia.

 


 
 
Szkolenie prowadzone przez Zespół Rozminowania obejmuje:

 • kurs patroli rozminowania misji stabilizacyjnych i pokojowych
 • kurs grup rozminowania poligonów
 • kurs saperów patroli rozminowania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
 • kurs doskonalący w zakresie przeciwdziałania IED – poziom podstawowy
 • kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) według formuły "Train the Trainers (T3)"
 • kurs doskonalący w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w zróżnicowanym środowisku (EOR)
 • kurs doskonalący w zakresie rozminowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu (CMD - EOD)
 • kurs doskonalący żołnierzy pododdziałów rozminowania (IEDD)
 • CBRNEOD
 • zajęcia wyjazdowe, prowadzone w ramach nieetatowego zespołu szkoleniowego.

 

INFORMATOR O KURSACH PROWADZONYCH
PRZEZ ZESPÓŁ ROZMINOWANIA

 

Żołnierze Zespołu Rozminowania działając jako mobilna grupa szkoleniowa (Mobile Training Team - MTT) prowadzą szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek wojskowych. W zależności od celów dowódców jednostek szkolenie prowadzone jest z dowódcami lub pododdziałami Sił Odpowiedzi NATO (SON), Grup Bojowych Unii Eurpoejskiej (GB UE) itp. Realizowane zajęcia w ramach Mobilnego Zespołu szkoleniowego (MTT) prowadzone są w oparciu o instruktorów C-IED szkolonych jednostek. W ramach tych kursów i szkoleń słuchacze nabywają uprawnienia z zakresu obsługi i eksploatacji n/w sprzętu:

 • georadar (AN/PSS-14, GROUNDSHARK);
 • wykrywacz metalu Schibel AN -19/2;
 • wykrywacz metalu MINEX 4.600;
 • robot serii TALON IV;
 • kombinezon EOD;
 • wyrzutnik pirotechniczny RE 70 M3;

 •  

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych