BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
WYPOSAŻENIE
Komórka posiada między innymi: kombinezony (EOD 8, EOD 9), wykrywacze metalu (Schibel AN – 19/2, Mini – Schibel, Forester, WMI), georadary AN/PSS-14, GROUNDSHARK, robot serii TALON IV, zestawy do wykrywania materiałów wybuchowych X-Spray, sprzęt do prowadzenia prac przeszukiwawczych (zestawy PIRO, manipulatory, wysięgniki teleskopowe TM – 600), sprzęt audiowizualny oraz sprzęt komputerowy wspomagający proces szkolenia. Dodatkowo w Zespole gromadzone są makiety min, pocisków oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych