BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
OSOBY FUNKCYJNE
KOMENDA CENTRUM

 


ZASTĘPCA KOMENDANTA

ppłk mgr inż. Aleksander WLIZŁO

tel. 261 657 205OFICER PRASOWY

kpt. Marek GWÓŹDŹ
tel.261 657 283, kom. 723 694 403STARSZY PODOFICER KOMENDY CENTRUM

st.chor.sztab. Piotr PRZYBYŁ

tel.
261 657 386, kom. 723 180 028RADCA PRAWNY

mgr Marek GOLIŃCZAK

tel.
261 657 226REFERENT PRAWNY

por. mgr Ariel KUCHARCZYK

tel.
261 657 226
OSOBY FUNKCYJNE

 


SZEF WYDZIAŁU DYDAKTYCZNEGO

ppłk mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

tel.
261 657 131SZEF WYDZIAŁU PERSONALNEGO

 
ppłk mgr Jerzy PAWŁUSZKO
tel. 261 657 189SZEF WYDZIAŁU ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

ppłk mgr inż. Józef GIEJSZTOR

tel. 261 657 301
SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ

mjr mgr inż. Romuald GŁOWACKI
tel. 261 657 117SZEF SEKCJI SŁUŻBY ZDROWIA

mjr lek. med. Sławomir SOJKA

tel.
261 657 108PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

kpt. mgr inż. Lilianna KACZMAREK
tel. 261 657 380ZESPÓŁ ROZMINOWANIA

ppłk mgr inż. Piotr TOMKÓW

tel.
261 657 203DOWÓDCA BATALIONU ZABEZPIECZENIA

ppłk Krzysztof DWORZYCKI

tel.
261 657 267OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTÓW

mjr mgr inż. Ryszard WACŁAWIK

tel.
261 657 146OŚRODEK SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

mjr Robert WĄTROBA

tel. 261 657 330OŚRODEK SZKOLENIA NURKÓW-ORZYSZ

mjr mgr inż. Daniel WINIARZ

tel.
261 331 351SEKCJA METODYKI NAUCZANIA

mjr mgr inż. Franciszek BANASZEWSKI

tel. 261 657 094PATROL ROZMINOWANIA

st.chor.szt. Przemysław PAROL

tel. 261 657 040KIEROWNIK SEKCJI BHP

mgr Wiesław SZAJERKA

tel. 261 657 241


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych