BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
INFORMACJE O NSR

 

 

 

 


 

PORADNIKI

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - VADEMECUM

 

PRZEPUSTKA DO SŁUŻBY - INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

OBRONNOŚĆ TO SPRAWA NAS WSZYSTKICH - INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW ŻOŁNIERZY NSR

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) stanowią integralną część systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Liczba stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR w jednostce wojskowej jest uzależniona od jej specyfiki i realizowanych zadań kryzysowych.

Służba żołnierzy rezerwy w NSR jest odbywana na podstawie przydziałów kryzysowych nadawanych w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów, podpisywany z MON na okres od 2 do 6 lat.

Źródłem naboru do NSR są byli żołnierze zawodowi, żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i wyszkoleni żołnierze rezerwy. Realizowane jest również przeszkolenie przygotowawcze dla tych chętnych, których pobór już nie objął, oraz tych, którzy służby wojskowej nie odbyli ze względu na studia.

Ochotnik, który zgłosi się do NSR, będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach. W tym czasie wojsko wypłaci mu żołd, a także zrekompensuje straty jego pracodawcy. Po podpisaniu kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy będzie potrzebny.

Napływ do NSR wymaganej liczby rezerwistów o pożądanych przez wojsko kwalifikacjach i predyspozycjach jest zapewniony w wyniku wzmacniania motywacji patriotycznej do służby przez odpowiednie warunki materialne dla żołnierzy NSR. Z doświadczeń armii zawodowych wiadomo, że prestiż służby w rezerwie jest istotnym elementem motywacji, jednak musi być on poparty systemem materialnych zachęt i uprawnień.

Czynnikiem motywującym do służby w NSR jest także perspektywa służby poza granicami państwa w ramach polskich kontyngentów wojskowych, z uwagi na wyższe wynagrodzenie. W procesie rekrutacji do służby w ramach NSR, bardzo ważne jest pozyskanie żołnierzy rezerwy posiadających specjalności lub umiejętności wartościowe z punktu widzenia Sił Zbrojnych, w szczególności lekarzy, pracowników średniego personelu medycznego, tłumaczy, prawników, psychologów, mediatorów, analityków, informatyków, inżynierów, specjalistów public relations, CIMIC oraz działań psychologicznych.
Liczebność NSR odpowiada potrzebom obronności państwa w czasie kryzysu, zapewniając pozyskanie do Sił Zbrojnych  RP wystarczającej liczby ochotników o pożądanych predyspozycjach i kwalifikacjach. Ewidencyjnie Siły Zbrojne będą liczyć do 120 tys. żołnierzy, w tym do końca 2011 r. ok. 20 tys. żołnierzy NSR.


NSR tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Nie stanowią one oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych. Oznaczają sposób uzupełniania części etatowych stanowisk poszczególnych jednostek wojskowych. Określenie liczby stanowisk na potrzeby NSR, a także ich obsada należy do kompetencji właściwych dowódców, komendantów, szefów jednostek organizacyjnych, stosownie do realizowanych i planowanych zadań. Stanowiska służbowe przeznaczone do uzupełniania w ramach NSR będą wynikały z charakteru danej jednostki wojskowej i przewidywanych dla niej zadań. Mogą to być pojedyncze stanowiska w pododdziałach lub całe pododdziały.

 

Źródło: www.nsr.wp.mil.pl

                                                                          

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych