BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
ZASADY WSPÓŁPRACY CYWILNO - WOJSKOWEJ

Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:


ˇ członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;


ˇ dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;


ˇ kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;


ˇ kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;


ˇ żołnierzy w służbie czynnej;


ˇ byłych żołnierzy zawodowych;


ˇ szczególnie zasłużonych pracowników wojska.


Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej.


Organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do Dowódcy Garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7).


Komenda Garnizonu Wrocław odpowiada za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Wrocław, obejmującym:


ˇ powiat kamiennogórski


ˇ m. Wrocław


ˇ powiat oławski


ˇ średzki


ˇ świdnicki


ˇ trzebnicki


ˇ wałbrzyski


ˇ wołowski


ˇ wrocławski


ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ:


Osoba starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej” (do pobrania na stronie internetowej Komendy Garnizonu Wrocław) i składa go do Komendanta Garnizonu (ul. Obornicka 100 – 102, 50 – 984 Wrocław, tel. 261 656 739 – sekretariat, fax: 261 656 731).


Decyzję o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Komendant Garnizonu.


Osobą odpowiedzialną za przyjęcie wniosku i organizację ceremonii pogrzebowej jest Komendant Garnizonu mjr Sławomir Skałecki (tel. 261 656 740).


Osoba składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty: akt zgonu, dokument potwierdzający, że osoba zmarła była żołnierzem zawodowym (legitymację żołnierza zawodowego, legitymację emeryta, kombatanta). W przypadku odznaczeń państwowych przeznaczonych do niesienia na poduszkach stosowne dokumenty o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja).


ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO - RELIGIJNYM.


Zasady i sposób udziału w uroczystościach wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).


Osoba (urząd) starająca się o asystę wypełnia "Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej" i składa go do Dowódcy Garnizonu (50-984 Wrocław, ul. Graniczna 13, tel. 261 669 806, fax. 261 669 855).


AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZAWIERANIE UMÓW O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTNERAMI SPOŁECZNYMI:treść decyzji - kliknij tutaj ►Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.treść decyzji - kliknij tutaj ►Decyzja nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej.