BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
PATRONATY HONOROWE I UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM
Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371).

Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z zasadami, obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych, a w tym Dowódcy Generalnemu RSZ.
 
Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz wzór stosownego wniosku znajdują się na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON www.wojsko-polskie.pl w zakładce Patronaty i Komitety Honorowe MON.

 

Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym
 
 

 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych