BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
ZADANIA

 
Główny wysiłek działalności Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w 2018 roku skupiony będzie na realizacji:
    - kursów doskonalących żołnierzy w ramach systemu doskonalenia zawodowego zgodnie z "Planem doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w 2018 roku",
    - szkolenia specjalistycznego podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych,
    - szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów zawodowych oraz żołnierzy w ramach kursów kwalifikacyjnych,
    - szkolenia przygotowującego żołnierzy do wykonywania zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym,
- szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej,
    - rotacyjnych ćwiczeń wojskowych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych