BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Szkolenie służb
07.12.2018
Połączone Centrum Operacyjne Dowództwa Generalnego RSZ w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadziło coroczne szkolenie dotyczące funkcjonowania służb dyżurnych i zarządzania kryzysowego.Głównym organizatorem szkolenia był Szef PCO DG RSZ płk Piotr Lisowski. Celem szkolenia było między innymi doskonalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów alarmowania, sprawozdawczo - meldunkowego oraz zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej realizowanych przez jednostki wojskowe Dowództwa Generalnego RSZ. Po zakończeniu części wstępnej, zajęcia odbywały się w dwóch panelach szkoleniowych, służb dyżurnych pod kierownictwem płk. Jacka Węcławka oraz systemu zarządzania kryzysowego pod kierownictwem płk. Marcina Jurka.

Podczas szkolenia dokonano weryfikacji wiedzy w kontekście nowych aktów prawnych oraz dokumentów normatywnych. Ponadto, przedstawiciele jednostek bezpośrednio podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ zapoznali uczestników szkolenia z doświadczeniami z realizacji zadań w ramach wsparcia organów administracji publicznej na przykładzie użycia Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych, przedstawiając jednocześnie wnioski pozwalające optymalizować rozwiązania funkcjonujące w systemie zarządzania kryzysowego.

Dodatkowo, uczestników szkolenia panelu zarządzania kryzysowego zapoznano z zadaniami wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego oraz organizacją i realizacją zadań przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawione przez Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Mirosława Gierczaka. Interesującą częścią szkolenia była prezentacja elementów funkcjonujących w Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego w którego skład wchodzą Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa.

ppłk Andrzej Burkacki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych