BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Święto Centrum - to już prawie 10 lat
30.11.2018
Tegoroczne obchody Święta Centrum zostały połączone z celebrowaniem Jubileuszu 10. lat jego istnienia.
Uroczyste obchody Święta Centrum rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona Centrum gen. Jakuba Jasińskiego.


Główna część uroczystości, połączona z obchodami szkolnictwa wojskowego, odbyła się 30 listopada w auli budynku dydaktycznego.

W uroczysty nastrój wprowadził wyświetlany na dwóch ekranach spot autorstwa st. szer. Piotra Patka informujący w sposób niezwykle dynamiczny i skondensowany o segmentach działalności Centrum.


Na zaproszenie Komendanta Centrum, pułkownika Kazimierza Łuckiego przybyli goście honorowi, między innymi: Dowódca Generalny gen. broni Jarosław Mika, gen. bryg. Andrzej Danielewski, płk Robert Woźniak oraz byli Komendanci Centrum płk Krzysztof Malinowski oraz płk Andrzej Dutka. Swoją obecnością zaszczycili nasze Centrum również komendanci uczelni wojskowych z Rektorem-Komendantem Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariuszem Skorupką na czele. Na święcie szkolnictwa wojskowego w kuźni saperów nie mogło zabraknąć również Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marka Wawrzyniaka oraz Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia DG RSZ płk dypl. Włodzimierza Chupki.


Uroczystość jubileuszowego Święta Centrum rozpoczęła się złożeniem meldunku przez podpułkownika Aleksandra Wlizło gen. broni Jarosławowi Mika i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.


Część oficjalną rozpoczął i pierwszy głos zabrał Komendant Centrum, pułkownik Kazimierz Łucki, który powitał gości, żołnierzy i pracowników Centrum. W krótkim przemówieniu podziękował za trud wkładany w rozwój Centrum oraz życzył kolejnych lat owocnego szkolenia.Następnie Dowódca Generalny gen. broni Jarosław Mika odczytał list - życzenia od Ministra Obrony narodowej p. Mariusza Błaszczaka.

Po przemówieniach, major Marcin Szczerba odczytał rozkaz o wyróżnieniach. Kolejno swoje wyróżnienia odbierali zgodnie Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 roku o nadaniu odznaczeń:WOJSKOWY KRZYŻ ZASŁUGI:mjr Dariusz Ornatowski;mjr Mariusz Denkewicz;st. chor. sztab. Przemysław Parol.MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:ppłk Aleksander Wlizło.

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:kpt. Piotr Abramowicz.Decyzją Nr 2176 Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 roku:SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:

st. chor. Paweł Marzęta.BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:kpr. Jarosław Drążek.Decyzją Nr 3017 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2018 roku:BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:Pan Dariusz Lasek;Pani Edyta Szura-Ejsmont.


Rozkazem Dziennym Dowódcy Generalnego RSZ Nr Z-91 z dnia 26 listopada 2018 roku:KORDZIK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ORŁEM WOJSK LĄDOWYCH:płk Kazimierz Łucki.


KORDZIK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ORŁEM SIŁ POWIETRZNYCH:płk Waldemar Wiśniewski.KORDZIK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ORŁEM MARYNARKI WOJENNEJ:kmdr por. Robert Szymaniuk.TYTUŁ ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ODZNAKĄ W II STOPNIU:mjr Maciej Polaszek;st. chor. Tomasz Dawidziuk.ODZNAKĘ HONOROWĄ WOJSK LĄDOWYCH:ppłk Grzegorz Ciarkowski;ppłk Przemysław Janecki;ppłk Tomasz Janowiak;mjr Robert Wątroba;kpt. Marek Gwóźdź;kpt. Marcin Mrugalski;st. chor. sztab. Dariusz Głowacki;chor. Krzysztof Popławski.ODZNAKĘ HONOROWĄ SIŁ POWIETRZNYCH:kpt. Andrzej Kwiatkowski;mł. chor. Artur Biegański.ODZNAKĘ HONOROWĄ MARYNARKI WOJENNEJ:kmdr ppor. Tomasz Zawisza;st. chor. sztab. Janusz Jurkiewicz;st. chor. mar. Jerzy Oleszek;chor. Andrzej Ropela.


NAGRODĘ RZECZOWĄ:ppłk Ireneusz Kempiński;kpt. Agnieszka Franczak;


ppor. Patrycja Otta;ppor. Monika Trajdos.LIST GRATULACYJNY:płk Włodzimierz Chupka;płk Zbigniew Aszkielaniec;płk Dariusz Adamczyk;płk Mariusz Kaliszuk;płk Ireneusz Fura;kmdr Grzegorz Okuljar;ppłk Józef Trejder;ppłk Cezary Semeniuk;ppłk Aleksander Wlizło;ppłk Jarosław Muszyński;ppłk Jerzy Wiśniewski;ppłk Robert Radziewicz;ppłk Andrzej Szymanowski;mjr Tomasz Smola;kmdr ppor. Rafał Lizurej;kpt. Oskar Pryciuk;por. Joanna Chrapek;st. chor. sztab. Paweł Jakubik;st. chor. sztab. Paweł Urbański;st. chor. sztab. mar. Janusz Calak;st. chor. sztab. Zbigniew Adamiec;st. chor. sztab. Robert Czajka;st. chor. mar. Jarosław Musiał;st. chor. Jakub Stefanek;st. chor. Mariusz Palak;st. chor. Daniel Pondo.


DYPLOM UZNANIA:Pan Andrzej Michałek;Rozkazem Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu Nr 38 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przyznania wyróżnień dla żołnierzy zawodowych CentrumNAGRODĘ RZECZOWĄ:ppłk Aleksander Wlizło;mjr Romuald Głowacki;kpt. Magdalena Górkakpt. Paulina Cichy;kpt. Jerzy Gwiazda-Rzepecki;st. chor. sztab. Piotr Sierpiński;st. chor. sztab. Andrzej Herbszt;st. chor. sztab. Adam Radomyski;plut. Paweł Andreasik;st. szer. Dawid Grys;st. szer. Mateusz Maćków;szer. Mirosław Kopyt.


TYTUŁ ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RP Z ODZNAKĄ W III STOPNIU:mjr Artur Marcinkowski;sierż. Mariusz Szczepaniak.NAGRODĘ RZECZOWĄ:płk Robert Woźniak.


PISMO POCHWALNE ZE ZDJĘCIEM WYRÓŻNIONEGO ŻOŁNIERZA NA TLE SZTANDARU JEDNOSTKI WOJSKOWEJmjr Dariusz Ornatowski;kpt. Tomasz Landmann;kpt. Paweł Głowacki;kpt. Maciej Perłak;por. Piotr Kuriata;st. chor. sztab. Dawid Świtała;plut. Damian Liszewski;st. szer. Bartosz Piotrowicz.


LIST GRATULACYJNY:mjr Piotr Wojtkowiak;kpt. Mateusz Jakubik;kpt. Mateusz Obarski;kpt. Dariusz Sawaryn;st. szer. Tomasz Hnat;st. szer. Grzegorz Gajda.


PAMIĄTKOWY RYNGRAF:Pani Marlena Wojciechowska;Pan Wiesław Szajerka;Pan Aleksander Wrona;Pan Zbigniew Kowal;Pan Bogdan Pilarczyk.


DYPLOM UZNANIA:Pani Krystyna Bukwald;Pani Sylwia Szukalska;Pani Magdalena Oczachowska;Pani Grażyna Gibska;Pani Iwona Górska;Pan Kazimierz Gonera;Pan Marek Dondziak;Pan Adam Mikołajczyk;Pan Janusz Lewandowski;Pan Ireneusz Piekarski;Pan Dariusz Dylong.


Po zakończeniu wręczania wyróżnień swój wykład na temat zarządzania czasem przedstawił Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji AWL płk rez. dr Lesław Wełyczko. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów rozpoczęła się część artystyczna podczas której Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych wraz z solistami dała porywający koncert muzyki, pieśni i piosenek o różnorakim zabarwieniu.

Na zakończenie Komendant Centrum zaprosił gości honorowych do Sali Tradycji. Tam do księgi pamiątkowej wpisał się Dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika. Natomiast żołnierze i pracownicy Centrum przemieścili się na Raków, gdzie miał miejsce zimowy piknik świąteczny.


p. Marlena Wojciechowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych