BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie w Centrum
29.11.2018
W Sali Tradycji Centrum Komendant Centrum płk Kazimierz Łucki pożegnał odchodzącego podoficera.
Głównym bohaterem czwartkowej uroczystości był kapral Robert Bąk, który 30 listopada br. kończy służbę w Centrum. Decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na nowe stanowisko służbowe odczytał ppłk Jerzy Pawłuszko z Wydziału Personalnego. Przebieg służby przedstawił por. Piotr Kuriata.

Komendant Centrum płk Łucki podziękował kpr. Bąkowi za wzorową służbę oraz wręczył list gratulacyjny. Wcześniej swoje podziękowania, ryngraf oraz okolicznościowy coin wręczyli w imieniu korpusu podoficerskiego st. chor. sztab. Piotr Przybył oraz mł. chor. Jarosław Napierała.

Uroczystość zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem, po którym zebrani w Sali Tradycji przełożeni oraz koleżanki i koledzy składali życzenia. Kapral Bąk wpisał się do Księgi Pamiątkowej Centrum.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych