BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie w Centrum
23.11.2018
23 listopada odbyło się pożegnanie żołnierza odchodzącego z Centrum.
W Sali Tradycji, w asyście licznie zgromadzonej kadry, pracowników resortu obrony narodowej i najbliższej rodziny Komendant Centrum płk Kazimierz Łucki pożegnał kończącego zawodową służbę wojskową starszego szeregowego Wojciecha Kasperskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia ścieżki kariery st. szer. Kasperskiego oraz odczytania przez podpułkownika Pawłuszkę rozkazu Komendanta o wyróżnieniu. Ciepłe słowa o odchodzącym wygłosili przełożeni, porucznik Sycz i podpułkownik Dworzycki. Następnie podziękowanie, pamiątkowy ryngraf oraz okolicznościową monetę wręczył płk Łucki.

Słowa podziękowania za wspólną służbę, zarówno przełożonym jak i kolegom odczytał bohater dzisiejszej zbiórki.
Nie zabrakło również upominków od przyjaciół z pododdziału i korpusu szeregowych. W ręce st. szer. Kasperskiego, którego pasją jest wojsko i piłka nożna trafiły statuetka żołnierza oraz okolicznościowa, piłkarska koszulka z numerem 10.


Po życzeniach od koleżanek i kolegów wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie uroczystości st. szer. Wojciech Kasperski wpisał się do Księgi Pamiątkowej Centrum


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych