BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Kurs w Zespole Rozminowania
09.11.2018
W dniach 7-9 listopada br. w Zespole Rozminowania odbył się kurs z zakresu przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym (IED) oraz rozpoznania pirotechnicznego.
W szkoleniu wzięła udział kadra Zespołu Rozminowania oraz Cyklu Inżynierii. Celem kursu było zaprezentowanie najnowszych tendencji rozwojowych w zakresie konstruowania IED ze szczególnym uwzględnieniem podzespołów elektronicznych stanowiących jeden z elementów IED.
W trakcie szkolenia słuchacze poznali zasady posługiwania się sprzętem niezbędnym do budowy IED zawierających elementy elektroniczne, poznali budowę oraz zasady działania urządzeń zawierających układy elektroniczne (diody światłoczułe, zwieracze rtęciowe, przekaźniki, mikroprzełączniki, IED uruchamiane za pomocą zegarków i innych urządzeń elektronicznych, pasywnej i aktywnej podczerwieni oraz mikrofal).

Ponadto w ramach zajęć praktycznych uczestnicy kursu sami zapoznawali się z budową rozmaitych układów i urządzeń stosowanych do budowy improwizowanych urządzeń wybuchowych. Mogli własnoręcznie rozebrać poszczególne układy i obwody elektroniczne aby lepiej poznać ich zastosowanie oraz zasadę działania, tak aby w przyszłości móc je w bezpieczny sposób neutralizować.
Kolejnym etapem szkolenia praktycznego było poznanie pirotechniczne dróg, budynków i pojazdów pod względem występowania IED oraz neutralizacja IED sposobem manualnym.

Zakres wiedzy i umiejętności przekazanych w trakcie kursu uzmysłowił słuchaczom, że w dziedzinie konstruowania i przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym należy stale podwyższać swoje kwalifikacje oraz umiejętności praktyczne gdyż postęp technologiczny i rozwój układów elektronicznych cały czas postępuje, co powoduje że należy być na bieżąco z najnowszymi trendami i nowinkami w tej dziedzinie aby móc skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom związanym z użyciem IED do potencjalnych ataków.
mjr Krzysztof Patulski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych