BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Projekt
05.10.2018
W Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zakończyła się 7. edycja szkolenia instruktorsko - metodycznego dla nauczycieli klas wojskowych z całej Polski.


45 nauczycieli klas wojskowych z różnych szkół średnich z całej Polski uczestniczyło w pięciodniowym szkoleniu instruktorsko - metodycznym. Kurs miał na celu podniesienie umiejętności metodycznych i wiedzy merytorycznej z przedmiotów wojskowych zawartych w "Minimum Programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programach szkolenia członków organizacji pozarządowych, wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia".
Na szkolenie specjalistyczne, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, składały się zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSWIiCh pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).


Do najciekawszych i najbardziej widowiskowych należały zajęcia przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia Wodnego "Osobowice".
W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia wzięła udział przedstawicielka Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Pani Agnieszka Orzechowska, która podziękowała uczestnikom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz pełen zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plansz poglądowych i dokumentacji metodyczno - szkoleniowej.

Pani Agnieszka Orzechowska wspólnie z Komendantem Centrum płk. mgr. Kazimierzem Łuckim wręczyła nagrody laureatom zawodów w strzelaniu z kbks, którymi zostali:

I miejsce - p. Dariusz Gizicki z Zespołu Szkół w Tymbarku uzyskując 94 pkt. na 100.

II miejsce - p. Andrzej Grajczyk z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie uzyskując 93 pkt.

III miejsce - p. Konrad Popławski z I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Płocku uzyskując 91 pkt.

Organizatorem cyklu szkoleń jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie procesu szkolenia młodzieży klas wojskowych w oparciu o zajęcia programowe zawarte w Minimum, a także przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą tak, aby szkoła mogła jak najlepiej przygotować młodzież do odbycia skróconej służby przygotowawczej.fot. Roman Hudzik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych