BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Kurs w Zespole Rozminowania
04.09.2018
W dniu 04. września br. na terenie przykoszarowego placu ćwiczeń naszego Centrum został zainaugurowany kurs doskonalący w zakresie neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych IEDD.

Kurs jest kolejnym etapem szkolenia techników EOD na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Zajęcia są prowadzone przez najbardziej doświadczonych instruktorów Zespołu Rozminowania. Kurs dotyczy wszelkich kwestii związanych z usuwaniem tzw. bomb pułapek włącznie z pojazdami pułapkami oraz samobójcami z pasem szahida. Szkoleni są wprowadzani stopniowo w procedury związane z usuwaniem Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych nabywając niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.


W trakcie szkolenia są wykorzystywane materiały wybuchowe, wyrzutniki pirotechniczne, sprzęt do rozpoznania pirotechnicznego oraz, aby oddać realizm działań, kombinezony przeciw wybuchowe. Należy zaznaczyć, ze w Zespole Rozminowania prowadzone są jedyne kursy w SZ RP dla techników EOD, a instruktorzy ściśle współpracują z pirotechnikami Policji, Straży Granicznej, SOP i Służby Więziennej, co pozwala na poszerzanie wiedzy żołnierzy Zespołu Rozminowania, którzy są jednymi z najbardziej wykwalifikowanych instruktorów w Wojsku Polskim.

kpt. W. Meller


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych