BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Egzaminy Legii Akademickiej
31.08.2018
Studenci Legii Akademickiej uczestniczący w szkoleniu realizowanym w ramach modułu podstawowego zostali poddani serii egzaminów kończących pierwszy etap szkolenia.

Sprawdzian nabytej w trakcie szkolenia podstawowego wiedzy odbywał się w formie strzelania szkolnego oraz "Pętli taktycznej" zorganizowanej przez Komendanta Ośrodka Szkolenia Podstawowego mjr. Roberta Wątrobę. Na kolejnych punktach legioniści odpowiadali na pytania oraz prezentowali umiejętności praktyczne z przedmiotów szkolenia bojowego, m.in. szkolenia strzeleckiego, taktyki, OPBMR, terenoznawstwa, łączności a także udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolenia medycznego. Postępy i wyniki strzelania kontrolował Komendant Centrum płk Kazimierz Łucki.

Moduł szkolenia podstawowego który trwał 21 dni, zakończy się złożeniem przysięgi w dniu 2. września br. Po niej żołnierze będą mogli odpocząć przed drugim modułem - podoficerskim, który również będzie trwał 21 dni.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych