BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Czas na egzamin
19.07.2018
Dwie kompanie Legii Akademickiej zostały poddane egzaminowi końcowemu.
Do egzaminu po zakończeniu modułu podstawowego przystąpili studenci I tury Legii Akademickiej, którzy od 1 lipca br. szkolili się w Centrum.


Dwie kompanie rozpoczęły egzamin na strzelnicach przy ul. Czajkowskiego. Podczas gdy jedna kompania odbywała strzelanie szkolne nr 2 w postawie leżącej, studenci drugiej kompanii pokonywali "pętlę taktyczną".
W ramach "pętli" instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Podstawowego sprawdzali umiejętności takie jak: przygotowanie do pracy i nawiązanie łączności przy pomocy radiostacji, ładowanie magazynka nabojami oraz częściowe rozkładanie i składanie broni.
Ponadto legioniści musieli wykazać się praktyczną wiedzą i umiejętnościami z terenoznawstwa, obrony przed bronią masowego rażenia oraz szkolenia medycznego.


Po pozytywnym zakończeniu egzaminów i przysiędze wojskowej żołnierze - studenci rozpoczną kolejny etap swojego szkolenia w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego. Będzie to moduł podoficerski trwający 21 dni.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych