BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Szkolenie z wizytą
17.07.2018
16 lipca szkolenie Legii Akademickiej obserwował p. Grzegorz Matyasik - koordynator MON do spraw Legii Akademickiej, ekspert z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.
Celem wizyty było sprawdzenie realizacji przebiegu szkolenia studentów w ramach pilotażowego projektu Legii Akademickiej oraz wymiana doświadczeń z dowódcami, wykładowcami i żołnierzami Legii Akademickiej.

Pan Grzegorz Matyasik zapoznał się z warunkami zakwaterowania dwóch kompanii Legii Akademickiej oraz bazą szkoleniową centrum. W przerwach zajęć rozmawiał ze studentami na temat szkolenia Legii Akademickiej, wysłuchał ich wniosków a także zgłaszanych problemów. Obserwacja zajęć z taktyki na przykoszarowych placach ćwiczeń Centrum oraz ocena umiejętności zaprezentowanych przez żołnierzy-studentów Legii Akademickiej potwierdziła zdaniem koordynatora realizację programu na wysokim poziomie.
Zajęcia praktyczne pierwszego modułu wchodzą w fazę finałową. Ostatnim akcentem podsumowującym pierwszy etap szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w sobotę, 21 lipca br. Po niej, od następnego tygodnia zdecydowana większość studentów rozpocznie szkolenie w module podoficerskim.
Moduł podoficerski potrwa 21 dni i zakończy się nadaniem stopnia kaprala rezerwy.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych