BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Konferencja Non-Conventional Threat 2018
12.07.2018
Delegacja żołnierzy Centrum wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej zagrożeniom niekonwencjonalnym.
Łatwy dostęp do różnorodnych informacji i materiałów oprócz bezdyskusyjnych zalet niesie wiele zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość budowy improwizowanych urządzeń wybuchowych połączonych ze środkami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi (CBRN IED). Jest to potencjalny środek walki mogący być użyty przez grupy terrorystyczne lub pojedynczych zamachowców tzw. samotnych wilków. W jaki sposób rozpoznać takie urządzenia? Jak przeprowadzić operację ich neutralizacji? Jaki sprzęt jest niezbędny a jaki pożądany? Jaki system przeciwdziałania jest najbardziej efektywny? Na takie pytania starano się odpowiedzieć podczas Konferencji NCT 2018 zorganizowanej w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych w Vught w Holandii.

Centrum reprezentowane było przez trzech oficerów: ppłk Piotra Tomków, mjr Artura Marcinkowskiego oraz por. Wojciecha Mellera. Podczas Konferencji ppłk Tomków zapoznał jej uczestników z polskim systemem antyterrorystycznym, podkreślając rolę Centrum w zakresie szkolenia sił przeciwdziałających zagrożeniu IED zarówno w kraju jak i za granicą. Prezentacja obejmowała także zapoznanie z zasadami usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wykorzystanie Patroli Saperskich do podejmowania przedmiotów pochodzenia wojskowego. Tak duża liczba zaangażowanych sił jest unikalna na terenie Europy.
Podczas trzech dni, oprócz części plenarnej organizowane były praktyczne ćwiczenia grup EOD. Instruktorzy z NCT przygotowali szereg zdarzeń, które były wstępnie analizowane a potem rozwiązywane przez międzynarodowe grupy z Polski (1 i 2psap), Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej i Czech. Przedstawiciele Centrum pełnili rolę koordynatorów działań polskiej grupy, która prowadziła rozpoznanie i neutralizację CBRN IED między innymi na stacji metra oraz w pomieszczeniach gospodarczych.
Obecność grupy oficerów Centrum wniosła nie tylko duży udział w samą konferencję, ale także pozwoliła na zdobycie informacji o najnowszych tendencjach w zakresie prowadzenia rozpoznania i neutralizacji CBRN IED. Bezcenna była także wymiana doświadczeń o zakresie współdziałania w ramach tego typu zadań.
Fot.: https://www.facebook.com/ibconsultancy/photos/ arch. IB Consultancy
ppłk Piotr Tomków


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych