BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Szkolenie w Zespole Rozminowania
08.06.2018
W dniu 08. czerwca w Zespole Rozminowania przeprowadzono zajęcia dla podchorążych Studium Oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych.
Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz zasad niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN).Po przeprowadzonej przez szefa Zespołu – ppłk Piotra TOMKÓW pierwszej części dotyczącej IED, podchorążowie zostali zapoznani z budową amunicji artyleryjskiej, rakietowej, strzeleckiej oraz saperskiej a także sposobami jej likwidacji.
Drugi etap zajęć, prowadzony pod nadzorem instruktorów Zespołu Rozminowania realizowany był przez słuchaczy kończącego się kursu doskonalącego w zakresie rozminowania PWiN w zróżnicowanym środowisku.

Umożliwiło to przekazanie wiedzy w sposób mniej formalny, pozwalający na uzyskanie odpowiedzi na różnorodne pytania podchorążych.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych