BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Święto Wojsk Chemicznych
04.06.2018
4 czerwca br. na placu apelowym Centrum odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Chemicznych.
W swoim przemówieniu Komendant Centrum płk mgr inż. Kazimierz Łucki podziękował za służbę wszystkim chemikom, zarówno żołnierzom jak i pracownikom resortu obrony narodowej.Następnie mjr Artur Marcinkowski - Szef Cyklu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia przybliżył zebranym historię i tradycje wojsk chemicznych. Życzył również wszystkim chemikom naszego Centrum a także żołnierzom uczestniczącym w kursach doskonalących z zakresu OPBMR pomyślności i zadowolenia w dalszej służbie.
Po odczytaniu rozkazu Komendanta przed trybunę wystąpili wyróżnieni żołnierze. Za bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych oraz duże zaangażowanie w realizację procesu szkolenia pismo pochwalne ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej otrzymali:st. sierż. Krzysztof Chowaniak
st. sierż. Andrzej Krzysztofik
st. kpr. Wojciech Krawczyk
st. szer. Piotr Górkowy
st. szer. Rafał Holota
st. szer. Rafał Przybylski.
Listy gratulacyjne otrzymali:mjr Waldemar Szcześniak
kpt. Jerzy Gwiazda - Rzepecki
ppor. Paweł Bartłomiejczak
st. chor. sztab. Robert Łyżwa
st. chor. Sebastian Suwada
st. chor. Katarzyna Suwada
mł. chor. Łukasz Cyraniak
st. sierż. Paweł Rumniak
st. kpr. Tomasz Szteblich
st. szer. Radosław Wesołowski
st. szer. Jarosław Tomaszewski
st. szer. Dawid Kordylas
szer. Łukasz Ostrycharczyk.
Dzisiejszy apel był też okazją do wręczenia gratulacji kapelanowi Centrum ks. Maksymilianowi Jezierskiemu, który 4 czerwca otrzymał od Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józefa Guzdka akt mianowania na stopień kapitana. Serdecznie Gratulujemy!!!Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów Centrum oraz żołnierzy - kursantów z Ośrodka Szkolenia Specjalistów.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych