BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Wcielenie żołnierzy rezerwy
17.05.2018
W czwartek 17 maja br. zgodnie z planem powołania rezerw osobowych na ćwiczenia wojskowe, ponad 100 rezerwistów już we wczesnych godzinach porannych stawiło się do Centrum celem odbycia zaplanowanego szkolenia.
W biurze przepustek oczekujący łącznicy zabierali w grupach 10. osobowych przybyłe osoby w rejon wyczekiwania, zorganizowany w ramach Punktu Kontrolno - Informacyjnego. Następnie zgodnie z przyjętym harmonogramem, w punkcie logistyczno - finansowym żołnierze rezerwy wypełniali niezbędne dokumenty związane z naliczeniem należności finansowych oraz zwrotami kosztów podróży. Podstawowe badania przeprowadził lekarz Centrum mjr Sławomir Sojka. W dalszej kolejności, po dokonaniu formalności związanych z potwierdzeniem stawiennictwa, wszyscy przybyli trafili do magazynu mundurowego, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostali wyposażeni w należne sorty.Przydzielenie broni oraz zapoznanie z rejonem zakwaterowania jak również infrastrukturą jednostki to kolejne przedsięwzięcia związane z wcieleniem.Centrum prowadzi szkolenie dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych