BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Zakończenie kursu
08.05.2018
8 maja zakończył się kurs prowadzony przez Cykl Techniczny.

Kurs doskonalący operatorów urządzeń do wydobywania i oczyszczania wody oraz pomp wody dużej wydajności zakończył się dzisiaj egzaminem końcowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Po trzech tygodniach kurs ukończyło 24 operatorów.
Słuchacze kursu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, które uprawniają do wykonywania obowiązków operatora urządzeń do wydobywania i oczyszczania wody oraz pomp wody dużej wydajności, będących na wyposażeniu wojsk inżynieryjnych.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych