BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Saper myli się tylko raz ale świętuje podwójnie.
13.04.2018
Obchody Dnia Sapera w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych trwały dwa dni.

Uroczysta zbiórka była czwartym ale najważniejszym punktem obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych. Po czwartkowym Biegu Sapera, konferencji i Mszy św. w intencji wszystkich saperów, w piątkowe południe na placu apelowym wrocławskiej kuźni saperów zebrali się beneficjenci Dnia Sapera.
Obchody zapoczątkowało złożenie meldunku Inspektorowi Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ, generałowi brygady Sławomirowi Owczarkowi przez dowódcę uroczystości, zastępce Komendanta Centrum, podpułkownika Aleksandra Wlizło.
Uroczyście podniesiono flagę na maszt, został odśpiewany hymn państwowy, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego RSZ płk Adam Przygoda powitał zaproszonych gości, dowódców i komendantów jednostek inżynieryjnych oraz żołnierzy i pracowników Centrum. Zwrócił się także do Żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych – W dniu dzisiejszym dziękuję Wam, że z poświęceniem każdego dnia wnosicie wkład w rozwój Wojska Polskiego i dorobek Wojsk Inżynieryjnych. Codzienna służba to wykonywanie zadań ku chwale saperskich pokoleń. W tak uroczystym dniu, serdecznie pozdrawiam wszystkich żołnierzy, kombatantów i rezerwistów oraz pracowników resortu obrony narodowej. Historia i dzień dzisiejszy pokazuje, że możemy być dumni z naszej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Chwała Saperom! – powiedział płk Przygoda.
Następnie Szef Sekcji Wychowawczej, major Romuald Głowacki odczytał Rozkaz Dowódcy Generalnego. Za wybitny dorobek w służbie wojskowej Kordzikiem Honorowym SZ RP z orłem Wojsk Lądowych zostali wyróżnieni ppłk Andrzej Łopata z Zarządu Inżynierii Wojskowej oraz ppłk Arkadiusz Prykowski z 1 psap. Za znaczące osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w zakresie eksploatacji środków technicznych i uzbrojenia tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką II stopnia wyróżnieni zostali: płk Marek Kapuściok, ppłk Robert Wysocki, st. sierż. Marcin Kałmuk, st. chor. szt. Maciej Chmolowski, ppłk Piotr Tomków oraz ppłk Józef Giejsztor. Za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej Odznaką Honorową Wojsk Lądowych zostali wyróżnieni m.in.: ppłk Krzysztof Dworzycki oraz mjr Leszek Imiłowski.
Odczytany został także rozkaz Komendanta Centrum płk Kazimierza Łuckiego o udzieleniu wyróżnień żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej. Listem gratulacyjnym zostali wyróżnieni: kpr. Witold Gromadzki, st. szer. Radosław Świerk, st. szer. Paweł Lewandowski oraz st. szer. Sebastian Krupka. Pismo pochwane ze zdjęciem na tle sztandaru otrzymali: plut. Marcin Grzegorzewski, st. kpr. Paweł Andreasik, st. szer. Michał Kłuś, st. szer. Przemysław Juszczak oraz st. szer. Tadeusz Kamiński. Tytułem honorowym Wzorowy elew wyróżnieni zostali: szer. elew Jakub Kolis, szer. elew Adam Niklewicz, szer. elew Tomasz Wasiewicz, szer. elew Bartosz Kubacki, szer. elew Arkadiusz Madziński oraz szer. elew Jakub Piór. Dyplom uznania otrzymali: p. Lesław Dobrut, p. Iwona Sierpińska i p. Małgorzata Zrałka.
Uchwałą Zebrania Oficerskiego Centrum wyróżnieni zostali również: gen. bryg. Sławomir Owczarek oraz ppłk Robert Radziewicz, którym upominki wręczyli płk Kazimierz Łucki w asyście mjr. Piotra Kowalczyka – Męża Zaufania oficerów.
Okolicznościowe przemówienie do zebranych wygłosił Inspektor Rodzajów Wojsk DG RSZ, generał brygady Sławomir Owczarek, który powiedział: – Szanowni Goście, Saperzy! W dniu dzisiejszym składam hołd wszystkim poległym saperom a także tym, którzy zostali ranni i poszkodowani w czasie wykonywania zadań bojowych. Dziękuję jednocześnie za Wasz profesjonalizm oraz zaangażowania w wykonywanie trudnej saperskiej pracy.Zgodnie z ceremoniałem oficjalną uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Centrum i sprzętu inżynieryjnego.
Po uroczystym apelu saperzy udali się pod pomnik patrona wrocławskiej uczelni - gen. Jakuba Jasińskiego, gdzie delegacja z gen. bryg. Sławomirem Owczarkiem na czele złożyła okolicznościowy wieniec.
Na zakończenie goście mieli okazję zwiedzić Salę Tradycji i obejrzeć wystawę sprzętu saperskiego oraz sale wykładowe Zespołu Rozminowania.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych