BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Specjalistyczne zajęcia chemików
06.04.2018
6 kwietnia br. na placu szkolenia obsług instalacji rozlewczych szkolili się żołnierze służby przygotowawczej z Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego.

Tematem zajęć praktycznych było użytkowanie instalacji rozlewczej w podstawowych wariantach pracy.
Elewi zapoznali się z zasadniczym sprzętem do prowadzenia likwidacji skażeń jakim są instalacje rozlewcze IRS-2M oraz IRS-2C.
Po zapoznaniu się z zasadami użytkowania instalacji, praktycznie wykonywali czynności związane z napełnianiem cysterny, podgrzewaniem wody, sporządzaniem roztworów oraz przygotowaniem IRS do prowadzenia likwidacji skażeń.W drugim etapie zajęć, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, jako obsługi instalacji rozlewczych wykonują praktycznie likwidację skażeń sprzętu wojskowego oraz dróg, terenu i obiektów inżynieryjnych.
Znajomość zasad prowadzenia likwidacji skażeń pozwoli słuchaczom na działanie w roli dowódców IRS podczas realizacji tematyki z przedmiotu Taktyka Wojsk Chemicznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych