BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Szkolenie u pograniczników
04.04.2018
4. kwietnia br. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, instruktorzy Zespołu Rozminowania Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie specjalistów grup rozminowania.

Zajęcia przeprowadzono w ramach kursu doskonalącego "Rozpoznanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w zróżnicowanym środowisku (EOR)". Kierownikiem zajęć był mjr Krzysztof Patulski.

Zespół Rozminowania reprezentowali ponadto: kpt. Paweł Medyński, kpt. Piotr Abramowicz oraz por. Tomasz Kutrowski. W doskonaleniu saperskich umiejętności brało udział także 20 kursantów z jednostek wojskowych.
Szkolenie, które jest kontynuacją nawiązanej wcześniej współpracy pomiędzy Centrum i Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami - saperami.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych