BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Zebranie sprawozdawcze KKOP
09.03.2018
W dniu 19 marca br. odbędzie się spotkanie sprawozdawcze członków Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej.Spotkanie sprawozdawcze za rok obrachunkowy 2017 połączone z wyborami uzupełniającymi do Zarządu odbędzie się w sali nr 9142 (aula) o godz. 8.30, bezpośrednio po apelu.Kierowników komórek organizacyjnych uprasza się o umożliwienie uczestnictwa w zebraniu wszystkim podległym żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej - członkom KKOP.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych