BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie w Sali Tradycji
08.03.2018
8 marca odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania st. chor. Wojciecha Zawadzkiego.Na uroczystość, którą zorganizowano w Sali Tradycji stawili się przełożeni oraz koleżanki i koledzy odchodzącego podoficera.Komendant Centrum płk mgr inż. Kazimierz Łucki podziękował starszemu chorążemu Zawadzkiemu za wzorową służbę Natomiast grad prezentów wręczyli żegnanemu koledzy z Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego. Uroczystość zakończyła wspólna fotografia i wpis do księgi pamiątkowej.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych