BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
01.03.2018
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oddało hołd żołnierzom, którzy swoją postawą dali świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej.Uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzone były na placu apelowym Centrum oraz pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego na Cmentarzu Osobowickim. Podczas uroczystych apelów został odczytany list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia.

Komendant Centrum płk Kazimierz Łucki podkreślił, jak ważne dla Polaków jest ustanowienie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę zarówno z okupantem niemieckim, a po zakończeniu II Wojny Światowej toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR, oddziałami NKWD i SMIERSZ oraz zależnymi od nich służbami bezpieczeństwa w Polsce: Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli wśród nich żołnierze byłej Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji „Niepodległość”, „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych. Ścigani i prześladowani prowadzili nierówną walkę z przerażającą machiną komunistycznego terroru z komunistycznym aparatem.

Na Cmentarzu Osobowickim przy udziale asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych z wielu wrocławskich jednostek i instytucji odczytany został Apel Pamięci.Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono patriotyczne wieńce


fot. szer. Piotr Patek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych