BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Drugi dzień Konferencji
13.02.2018
Budynek dydaktyczny Centrum został zaadaptowany na potrzeby konferencji i prac w syndykatach.
Planowanie ćwiczenia pod kryptonimem „Saber Strike-18” podczas konferencji w Centrum odbywało się w ramach 26 komórek roboczych, gdzie prowadzono uzgodnienia eksperckie dotyczące m.in.: scenariusza, transportu i ruchu wojsk realizacji operacji, logistyki, uzgodnień prawnych, komunikacji strategicznej czy zabezpieczenia łączności. W pracach jednego z paneli wziął udział gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych