BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Uhonorowanie kpt. Medyńskiego
09.02.2018
Podczas apelu Centrum płk Kazimierz Łucki wręczył oficerowi Zespołu Rozminowania nagrodę rzeczową od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.Dowódca Generalny gen. dyw. Jarosław Mika wyróżnił w swoim rozkazie nagrodą rzeczową kapitana Pawła Medyńskiego. Było to podziękowanie za godne reprezentowanie Wojska Polskiego oraz zajęcie pierwszego miejsca w zawodach przeprowadzonych podczas międzynarodowych ćwiczeń „Ardent Defender 2017”. Manewry odbywały się w Kanadzie z udziałem 250 żołnierzy zajmujących się wykrywaniem i neutralizacją improwizowanych urządzeń wybuchowych.


W ostatnich dwóch dniach „Ardent Defender 2017” przeprowadzono saperskie zawody. Rywalizowali technicy zajmujący się wykrywaniem i neutralizacją improwizowanych urządzeń wybuchowych. Do zmagań przystąpiło 10 mieszanych, czteroosobowych zespołów reprezentujących takie kraje, jak: Polska, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Australia, Izrael, Indie, Kolumbia i Kanadyjskiej Policji. Polsko-kanadyjski zespół otrzymał numer 10. Polskę reprezentowali saperzy: kpt. Paweł Medyński oraz st. bsm. Michał Jodłowski. Po podliczeniu wyników okazało się, że najlepszym zespołem była drużyna polsko-kanadyjska z kpt. Medyńskim w składzie.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych