BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Odprawa rozliczeniowo - zadaniowa
07.02.2018
Planowanie i realizacja procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby Wojsk Lądowych oraz innych Rodzajów Sił Zbrojnych nadal pozostaje głównym celem szkoleniowym wrocławskiego Centrum.

7. lutego br. w ramach „Rocznej Odprawy rozliczeniowo - zadaniowa”, podsumowano oraz oceniono stopień wykonywania zadań w minionym już 2017 roku, oceniono również poziom dyscypliny, a także doprecyzowano i ukierunkowano dalszą działalność służbową Centrum w roku 2018.


Odprawie, w której uczestniczyła kierownicza kadra przewodniczył Komendant, pułkownik Kazimierz Łucki, który poza omówieniem najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w roku ubiegłym, przedstawił również plany związane z funkcjonowaniem Centrum w najbliższej przyszłości a także postawił zadania do wykonania w nowym roku szkoleniowym.


Analiza planowanych ilości kursów i szkolonych żołnierzy, realizowanych przez Centrum jednoznacznie wskazuje na tendencję wzrostową w tym zakresie, co wiąże się z coraz większym obciążeniem i zaangażowaniem kadry dydaktycznej i instruktorskiej w proces szkolenia, częstszym wykorzystywaniem sprzętu technicznego oraz właściwym zaplanowaniem i koordynacją zajęć na poszczególnych kursach.


Do najważniejszych zadań, w zakresie szkolenia w 2018 roku, należeć będzie przeprowadzenie kursów doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego, przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Wojsk Lądowych, realizacja kształcenia ogólnego i specjalistycznego kandydatów na podoficerów, szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych oraz realizacja rotacyjnych ćwiczeń wojskowych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Nowością w bieżącym roku będzie szkolenie w ramach Legii Akademickiej, które rozpocznie się w lipcu.


W wyniku realizacji zasadniczych zamierzeń szkoleniowych w 2018 roku, planowanym efektem końcowym będzie przeszkolenie:1556 żołnierzy w ramach 91 kursów doskonalących;


440 studentów w ramach 2 szkoleń Legii Akademickiej;


340 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Wojsk Lądowych w ramach 22 szkoleń praktycznych;


103 żołnierzy w ramach 6 kursów kwalifikacyjnych oraz kandydatów na podoficerów;


żołnierzy w ramach 10 szkoleń Mobilnego Zespołu Szkoleniowego;


480 żołnierzy służby przygotowawczej w ramach 2 turnusów szkoleniowych;


571 żołnierzy rezerwy w ramach 6 rotacyjnych ćwiczeń wojskowych;


200 żołnierzy w ramach 8 szkoleń e-learningu.Łącznie we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, na 147 kursach, szkoleniach i ćwiczeniach, planuje się przeszkolić 4090 żołnierzy.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych