BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Zmiany kadrowe
05.02.2018
Komendant Centrum płk mgr inż. Kazimierz Łucki w obecności kierowniczej kadry Centrum pożegnał dwóch oficerów, którzy odchodzą na wyższe stanowiska służbowe.2 lutego br. w Sali Tradycji mieszczącej się w budynku dydaktycznym podczas uroczystego pożegnania płk Łucki podziękował odchodzącym do instytucji centralnych: mjr. Franciszkowi Banaszewskiemu i kpt. Arturowi Wróblowi za czas ich służby w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W czasie uroczystości odczytano przebieg służby odchodzących oficerów. Następnie głos zabrali ich przełożeni – ppłk Aleksander Wlizło oraz mjr Waldemar Klement. Zwracając się do obu żegnanych żołnierzy podkreślili ich zasługi i podziękowali za wieloletnią, wzorową, sumienną i profesjonalną służbę, przypominając ich zaangażowanie w działalność dydaktyczno - szkoleniową oraz gotowość do wielu wyrzeczeń. W imieniu męża zaufania oficerów mjr Robert Wątroba odczytał uchwały zebrania oficerskiego i wręczył mjr. Banaszewskiemu i kpt. Wróblowi pamiątkowe ryngrafy.

Uroczystość zakończyła się dokonaniem wpisów do księgi pamiątkowej przez ubywających oficerów, wykonaniem pamiątkowych fotografii oraz złożeniem osobistych podziękowań odchodzącym i gratulacji mianowanym na wyższe stopnie wojskowe przez zebranych na uroczystości oficerów, podoficerów i pracowników resortu obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych