BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Medalowa gala
01.02.2018
Komendant Centrum płk Kazimierz Łucki wręczył medale wyróżniającej się kadrze.
Uroczystość miała miejsce w Sali Tradycji, gdzie zgromadzili się przełożeni, podwładni, współpracownicy oraz koleżanki i koledzy odznaczonych.

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej, którą odczytał Szef Wydziału Personalnego ppłk Jerzy Pawłuszko Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali:


mjr Artur Marcinkowski;


kpt. Marcin Otręba;


mł. chor. Łukasz Cyraniak;


st. kpr. Bohdan Wójcik;


oraz st. szer. Arkadiusz Czech.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych