BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Otwarcie bloku dydaktycznego
01.12.2017
Z okazji Święta Centrum otwarty został blok dydaktyczny.

Ostatnim punktem świętowania było uroczyste otwarcie bloku dydaktycznego, który po trzech latach remontu wraca do swojej funkcji. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Minister Elżbieta Witek, Inspektor Szkolenia gen. bryg. Andrzej Danielewski, płk mgr inż. Kazimierz Łucki oraz płk Robert Wójcik - Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu. Proboszcz parafii p.w. Św. Elżbiety ks. płk Janusz Radzik poświęcił budynek. Następnie zebrani goście mogli zwiedzić Salę Tradycji, pomieszczenia metodyczne i ekspozycję Zespołu Rozminowania.


***Blok dydaktyczny to nowoczesny obiekt szkoleniowy. Na 6 kondygnacjach znajduje się 27 sal wykładowych o pojemności 840 miejsc, sala audytoryjna o pojemności 360 miejsc, Sala Tradycji Centrum oraz biblioteka, która w swoich zasobach posiada 132 000 wydawnictw. W budynku swoją siedzibę mają: Zespół Rozminowania, Zespół Zabezpieczenia Logistycznego, Sekcja Metodyki Nauczania i 4 Cykle przedmiotowe. Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego, Cykl Inżynierii, Cykl Techniczny oraz Cykl Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.GALERIA ZDJĘĆ
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych