BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Obchody Święta Centrum
01.12.2017
1 grudnia br. żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W obchodach wzięło udział także wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: Szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Elżbieta Witek, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego gen. bryg. Andrzej Danielewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego płk dr Marcin Liberacki a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dowódcy i komendanci jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.Jednym z najważniejszych momentów apelu było wręczenie wyróżnień i aktów mianowania przez Panią Minister Witek.

Akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe otrzymali:

na stopień kapitana – por. Mateusz Jakubik;

na stopień chorążego – mł. chor. Marcin Kudzia;

na stopień sierżanta – plut. Paweł Grzeliński;

na stopień starszego kaprala – kpr. Tomasz Zaborowski.Za duże zaangażowanie w realizację procesu zabezpieczenia szkolenia i funkcjonowania Centrum pismem pochwalnym na tle sztandaru wyróżnieni zostali:

plut. Tomasz Kowal;

st. szer. Michał Zalewski.Za uzyskiwanie wysokich wyników w szkoleniu i służbie, wykazywaną inicjatywę i wzorową dyscyplinę osobistą listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali:

st. chor. Sebastian Łepkowski;

st. szer. Sebastian Krupka;

st. szer. Grzegorz Gumienny;

st. szer. Łukasz Zombroń;

st. szer. Jerzy Górniak;

szer. Piotr Hetmański.Za bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych, obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność oraz wysoki profesjonalizm w działaniu Komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu majora Daniela Winiarza oraz kapitana Marka Gwoździa.Za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, najlepszym żołnierzom służby przygotowawczej nadano tytuł honorowy „Wzorowy Elew”. Odznaki otrzymali: szer. elew Natalia Kwiatkowska, szer. elew Mateusz Kuchta, szer. elew Aleksandra Micherowicz, szer. elew Mateusz Smagała, szer. elew Dawid Kempiński oraz szer. elew Wiktoria Krawczyk.Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie wyróżnień Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. Jarosława Mika przez Panią Minister Elżbietę Witek w asyście Inspektora Szkolenia gen. bryg. Andrzeja Danielewskiego. Nagrodą rzeczową uhonorowany został Komendant Centrum płk Kazimierz Łucki. Tytuł honorowy "Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w stopniu II otrzymali: ppłk Aleksander Wlizło i ppłk Tomasz Włodarczyk. Odznaką Honorową Wojsk Lądowych zostali wyróżnieni: ppłk Piotr Tomków, mjr Romuald Głowacki, st. chor. sztab. Przemysław Parol oraz st. chor. sztab. Krzysztof Konieczny.Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego po której delegacja z panią Poseł Witek na czele złożyła pod pomnikiem patrona gen. Jakuba Jasińskiego pamiątkową wiązankę od Prezes Rady Ministrów p. Beaty Szydło.GALERIA ZDJĘĆ
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych