BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Kurs instruktorsko - metodyczny.
27.11.2017
27 listopada br. rozpoczął się dwudniowy kurs dla dowódców plutonów i drużyn do szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej w ramach I turnusu w 2018 roku

Kurs prowadzony przez Komendantów Ośrodków Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego ma na celu podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w procesie szkolenia żołnierzy elewów. W czasie kursu doskonalona jest również wiedza a także umiejętności metodyczne.Celem pośrednim jest też doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo i regulaminy. Kursanci zapoznali się także z obiegiem i wypełnianiem dokumentacji po zajęciach ze szkolenia z użyciem środków bojowych. Dużą wagę położono również na znajomość i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie szkolenia oraz sposoby zapobiegania wypadkom.GALERIA ZDJĘĆ
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych