BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Poznawanie tajników taktyki i OPBMR
19.05.2017
Elewi z Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego szkolili się dziś z obrony przed bronią masowego rażenia oraz z taktyki.Żołnierze służby przygotowawczej z Ośrodka Szkolenia Podstawowego szkolili się dziś w "taktyce" i w "chemii". Elewi ćwiczyli m.in. nakładanie masek przeciwgazowych, nakładanie odzieży ochronnej w różnych konfiguracjach oraz wykorzystywanie przyrządu do pomiaru dawki promieniowania jonizującego - dozymetru osobistego DKP-50. Dużo trudniejszym zagadnieniem był wybór miejsca i wykonanie pojedynczego okopu do prowadzenia ognia z postawy leżącej.Wrocławscy elewi poznają wojskowe rzemiosło.Ochotników czekają cztery miesiące nauki. Jej pierwszy etap, tzw. szkolenie podstawowe, będzie jednakowy dla wszystkich. Kandydaci poznają wojskowe przepisy i regulaminy, zostaną też przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Potem rozpoczną naukę wojskowego abecadła. – Będą to zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Elewów czeka szkolenie strzeleckie, taktyczne, saperskie, medyczne, ale też zajęcia dotyczące musztry, terenoznawstwa czy ochrony środowiska. Dzisiejsze szkolenie było wprowadzeniem do kolejnych etapów szkolenia.Po miesiącu tzw. unitarki 9 czerwca br. elewi złożą uroczystą przysięgę. Po niej, przez kolejne dwa miesiące będą kontynuować szkolenie ogólnowojskowe. W ostatnim, czwartym miesiącu służby zdobędą kwalifikacje specjalistyczne.GALERIA ZDJĘĆ
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych