BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
Pierwsze stopnie podoficerskie.
15.05.2017
Poniedziałkowy apel stał się nowym etapem życia dla czterech starszych szeregowych z Centrum.

Zgodnie z Rozkazem Personalnym Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych czterech starszych szeregowych po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej zostało wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe oraz mianowanych na stopień kaprala. Z rąk pułkownika mgr inż. Kazimierza Łuckiego akty mianowania odebrali: st.szer. Jakub Kowal, st. szer. Michał Sejbuk, st. szer. Łukasz Dębicki oraz st. szer. Robert Bąk.Kapral Jakub Kowal został dowódcą drużyny w kompanii szkolnej Ośrodka Szkolenia Podstawowego.
Kapral Michał Sejbuk pełnił będzie obowiązki sapera - nurka w kompanii desantowo - przeprawowej batalionu zabezpieczenia.
Kapral Łukasz Dębicki został dowódcą drużyny w kompanii szkolnej Ośrodka Szkolenia Podstawowego.
Kapral Robert Bąk został dowódcą drużyny w kompanii szkolnej Ośrodka Szkolenia Podstawowego.GALERIA ZDJĘĆ
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych