BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTUALNOŚCI
XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
10.05.2017
8 maja obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, obchodzony jest od 1985 roku. Wydarzenie początkowo skierowane było do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest „Biblioteka. Oczywiście!”. Podczas tego tygodnia zarówno książnice publiczne jak i uniwersyteckie organizują wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla czytelników. Czym zaskoczą nas w tym roku?Co roku w tych dniach Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje program promocji czytelnictwa i bibliotek. Akcja ta ma na celu podkreślenie roli czytania i i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych