BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
STATUS PRAWNY
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych jest jednostką szkolnictwa wojskowego, która została powołana do funkcjonowania z dniem 1. stycznia 2009 roku,
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr PF - 54/org z dnia 20. sierpnia 2008 roku.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych