BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
KOMENDANT CENTRUM


pułkownik magister inżynier Kazimierz ŁUCKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych