BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
 
 
WYCHOWANIE W KULTURZE FIZYCZNEJ,  A NIE ĆWICZENIE NA ROZKAZ

 - to nasza misja

Wychowanie fizyczne realizowane w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego ma na celu kształtowanie i doskonalenie zdolności motorycznych i umiejętności fizycznych oraz dyspozycji psychofizycznych kadry zawodowej oraz słuchaczy, niezbędnych w służbie i działaniach bojowych.

Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu jest podstawową jednostką organizacyjną Wydziału Dydaktycznego, utworzoną w celu prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie wychowania i kształcenia fizycznego oraz kondycyjno-sprawnościowego przygotowania do wykonywania zadań bojowych przez żołnierzy.

Podstawowym zadaniem cyklu wychowania fizycznego w Centrum jest kształtowanie wysokiej sprawności fizycznej, odporności na stresy związane z walką i trudami służby oraz wspomaganie działań prozdrowotnych.

Kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie reprezentacji Centrum do udziału w zawodach sportowych na szczeblu wojskowym i cywilnym. Istotnym zadaniem jest również rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej w celu zwiększenia efektywności procesu kształcenia oraz uatrakcyjnienia i wzbogacenia form aktywności ruchowej.

Całokształt działań z zakresu kultury fizycznej w Centrum realizowany jest przez trenerów, wykładowców i instruktorów, z których każdy to wysokiej klasy specjalista określonej dziedziny kultury fizycznej.


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych