BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
i Gminą Wąsosz
 
Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
i Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
 
Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego przy udziale Dowódcy JW 4213
i Dolnośląską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu
 
 


Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
i Kołem Nr 5 Stowarzyszenia Saperów Polskich
 


 
 

 
Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocławiu
 


 
 


Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
 


 
 

 
 
Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie
 


 
 

 
 
Porozumienie o współpracy

między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie
 


 
 

 
 
Porozumienie o współpracy

między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a WKB Piast
 


 
 

 
 
Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Zespołem Szkół Budowlanych w Brzegu
 


 

 


  Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. K.K. Baczyńskiego
  Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu  Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a Zespołem Szkół w Zrębie


  Porozumienie o współpracy
między Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego
a V Oddziałem Związku Polskich SpadochroniarzyMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych