BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

WE WROCŁAWIU

im. gen. Jakuba Jasińskiego 
 
 Skład Komisji Socjalnej:
 
Przewodniczący: Wojciech Osypiuk
 

Członkowie:
Krzysztof Gajewski

Mieczysław Olejarz

Sylwia Szukalska
Marek Dondziak
 
Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w każdą 3. środę miesiąca, w przypadkach szczególnych odbywają się na wniosek Przewodniczącego. 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych